BIOGRAPHY

Marek Kowalski, though born in Zakopane, and in ID card his profession is defined as farmer in the Tatra Mountains-philosopher, is a real sailor. His rebellious soul has driven him to the very outskirts of the world in order – as he claims – he could go back home much longer. His works are much popular  abroad that in Poland. He cooperated both with famous advertising agencies and revived the forgotten art of film stills in The Lord of the Rings” production. The fact that he has not made the cover of Rolling Stones’ album seems to be tinged with anecdote if we  take into account that he was the only  photographer who did refuse. Art critics call him “Kundera of lens” and there must be something in it because he is one of the  few photographers whose pictures have such a strong  build-up of emotions and history  that  just a brief glance  here  is not enough.

Marek Kowalski, chociaż urodził się w Zakopanem i w rubryce zawód w dowodzie ma wpisane gazda-filozof jest prawdziwym marynarzem. Jego niespokojna dusza zawiodła go w najdalsze zakątki świata po to by jak twierdzi mógł dłużej wracać do swego domu. Jego twórczość jest lepiej znana za granica niż w Polsce. Współpracował zarówno z wielkim agencjami reklamowymi jak i ożywiał zapomniana sztukę fotosów przy produkcji trylogii Władcy Pierścienia. To, że nie zrobił okładki płyty Rolling Stonesów nabiera anegdotycznego zabarwienia, gdy się weźmie pod uwagę, że jest jedynym fotografem, który tego odmówił. Krytycy sztuki mówią o nim Kundera obiektywu i coś w tym jest, bo jest jednym z nielicznych fotografików, których zdjęcia niosą ze sobą tak duży ładunek emocji i historii że nie sposób poprzestać na jednorazowym spojrzeniu.

出生於塞柯帕內的馬列克科瓦斯基,雖然身分證上的職業欄是塔特拉山區的農民,但卻是一位哲學家,漫遊於人間。他叛逆的精神驅使他走向世界的邊境,只有這樣他才真的有回家的感覺。他的作品在外國的知名度比在母國波蘭更高,曾與世界知名廣告公司合作,並在魔戒電影系列中擔任劇照師,將劇照的工作提升到藝術的境界。根據他的說法,馬列克是唯一曾拒絕登上滾石雜誌封面的攝影師。藝術評論家認為他是攝影界的米蘭昆德拉。這的確能夠說明他的作品中所內含的強烈情感及歷史,必須細細品嘗以一窺其中真味。